List przewozowy

List przewozowy to dokument, w którym zawarte są wszystkie dane na temat przewożonego inwentarza, inaczej dóbr materialnych, które są transportowane. Ponadto na dokumencie tym zamieszczone są takie dane jak miejsce docelowe, adres nadawcy, potrzebne numery zamówienia, typ przewożonego towaru oraz jego liczebność. Dokument przewozowy jest formularzem, na podstawie jakiego inspekcja graniczna ma pełnomocnictwo wystawić stosowną opłatę transportową, czyli oclić transport. Dokument ten bywa stosowany w transporcie morskim, kontynentalnym oraz powietrznym. Jego wzór można znaleźć na stronie http://www.top-przeprowadzki.jelenia-gora.pl/.

Wszelkie powyżej przytoczone informacje znajdują się w standardowym, narodowym liście przewozowym. W takim liście, lecz międzynarodowym obligatoryjnych danych jest znacznie więcej i przynależą do nich: miasto i pora wystawienia dokumentu, informacje adresowe nadawcy, odbiorcy oraz przewoźnika, miasto przerzutu dodatkowo obliczana godzina doręczenia, notatka dotycząca rodzaju ładunku, ilość transportowanego dobra, waga ładunku oraz obowiązkowe oświadczenie, że transport jest zgrany z kodeksami Umowy o międzynarodowym transporcie towarów.

q

Dokument którym jest list transportowy bynajmniej nie jedynie jest niezastąpiony dla przewoźnika, lecz dodatkowo strażnikom granicznym i nadającemu. Wszystko z powodu, iż obejmuje zbiór relewantnych danych dotyczących przewozu i ładunku. Przy pomocy listu przewozowego jest możliwość potwierdzić zawarcie umowy między stronami – nadającym, a spedytorem. Dzięki listowi obie strony kooperujące razem posiadają asekurację, że przesyłka zostanie dostarczona na wypunktowanych przez nich uprzednio warunkach. Ponadto jest to papier, jaki użyty może zostać w momencie sądzenia się o odszkodowanie ze względu zmiażdżenia paczki i pogorszenia jej stanu początkowego.

Kolejnymi kwestiami, które mają możliwość zostać zawarte w liście przewozowym są na przykład dyrektywy dotyczące zakazu przeładunku w trakcie transportu. Ponadto znaleźć potrafią się tam dane na temat kosztów obciążających nadającego paczkę.

Z racji faktu, że list przewozowy istnieje w postaci papierowej warto przed nadaniem paczki wykonać jego kopię na okoliczność zagubienia bądź defraudacji w trakcie transportu. Świetnie spełni się podczas owej okoliczności kserokopia, skan czy foto.

Akt przewozowy to obligatoryjny formularz, stąd też za każdym razem powinniśmy o nim myśleć, jeżeli zamierzamy wysłać coś za pomocą firmy przewozowej.

Dodaj komentarz